Livreddende førstehjelp på tur

Av Rondaneguiden

Selv med gode forberedelser, riktig utstyr, god utstyrskjennskap,  gode marginer og forutsetninger kan skade eller sykdom inntreffe på tur. Det som langs allfarvei er en bagatell, kan fort bli langt mer utfordrende i terrenget. Faktorer som lang vei til hjelp, vær og vanskelig tilgjengelighet kan fort komplisere selv de mest harmløse tilfellene.

Det er viktig at turfolk har både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter om livreddende førstehjelp. Du som leser dette vil med stor sannsynlighet få bruk for kunnskaper om førstehjelp en eller flere ganger i livet. Besitter man kunnskap og praktiske ferdigheter unngår man i større grad å bli handlingslammet og rådvill.

 

Vi mener: Om man selv skulle bli syk eller skadet, hvilken hjelp kunne du tenke deg å få av kameraten, turfølget eller tilfeldig forbipasserende? Den hjelpen du forventer å få, er kanskje et minimum av den kunnskapen man selv bør etterstrebe å besitte.

Egensikkerhet og oversikt

 

Avhengig av hva som har skjedd og ditt første inntrykk av alvorlighetsgraden er det første og viktigste tiltaket ved en hendelse i fjellet å sørge for å ivareta sin egen sikkerhet. Sikre skadestedet slik at ikke ytterligere ulykker skjer. Gjør du ikke dette kan det medføre at du selv blir satt ut av spill og ute av stand til å hjelpe. 

 

 

Parallelt med dette må man skaffe seg en oversikt over hva som har skjedd. Gjør også grundige vurderinger om det er trygt og ferdes der hendelsen har har skjedd. Det vil være fornuftig å innhente informasjon om det dreier seg om flere pasienter, om de befinner seg på en slik måte at man kan hjelpe de eller om de befinner seg i uframkommelig terreng.

Tilnærming til pasienten

 

Når skadestedet er sikret og man har fått en oversikt er det på tide å tilnærme seg pasienten. Samtidig som man gjør dette er det viktig å varsle medisinsk nødtelefon (113). Når man ringer dit får man også råd og veiledning. Er det flere personer tilstede, bør man delegere denne oppgaven til noen andre. Les mer om varsling lenger ned. Tilnærming til pasient (pasientundersøkelse) handler om å systematisk undersøke pasienten og gjøre førstehjelpstiltak i prioritert rekkefølge. En huskeregel for dette er A-B-C.

A

Airways

A - Airways 

Mat kan vi klare oss uten over lengre tid, vann kan vi klare oss uten over noe kortere tid - mens oksygen klarer vi oss uten kun i 4-5 minutter før vi tar alvorlig skade av det. Slik fungerer kroppen: Luften i omgivelsene våre går ned gjennom luftveiene våre og ned i lungene. Her flyttes oksygen over til blodet vårt og transporteres ut i kroppen. Her bli oksygenet avgitt til celler slik at de kan virke tilfredsstillende. Samtidig som dette skjer blir avfallsstoff avgitt fra cellene til blodet og fraktet tilbake til lungene og pustet ut igjen i omgivelsene. Dette er en svært enkel forklaring på en livsviktig prosess og syklus i kroppen vår. Om denne prosessen blir forhindret er veien fra liv til død svært kort.

Det første man må få kontroll over er luftveiene. Det er helt essensielt med fri passasje av luft fra omgivelsene og ned i lungene. Man undersøker luftveier og bevisstheten likt. Slik gjør du det om pasienten tilsynelatende ikke reagerer på tilsnakk;

 • Legg den skadde eller syke på ryggen og sett deg på kne bak eller på siden
 • Rop til pasienten og klyp han samtidig som du;
 • Bøyer hodet forsiktig bakover
 • Ta to fingre på kjevebeinet og skyv kjeven fremover slik at du lager et underbitt
 • Åpne munnen, se etter fremmedleger og fjern eventuelt blod eller oppkast.

B

Breathing

B - Breathing

Når man har åpnet luftveiene må man finne ut om pasienten puster og hvordan pasienten puster. Legg øret ditt inntil pasientens munn. Føl om du kjenner luftstrøm og se på brystkassen om den hever og senker seg.

Pasienten puster: Om brystkassen hever og senker seg regelmessig, forsikrer du deg om dette en gang til. Om pasienten ikke svarer på rop og klyp og har nedsatt bevissthet, legg pasienten over på siden. Om pasienten puster besværet, la vedkommende sitte eller ligge i den stillingen som føles best. Løsne på klær rundt halsen. Tegn på at pasienten sliter med pusten er at vedkommende bruker mye krefter og muskler på å puste, ikke klarer å legge seg ned, er blå på lepper og/eller negler eller har ulyder ved pusting.

Pasienten puster ikke:  Om det ikke er tegn til liv og pasienten ikke puster må du starte hjerte- og lungeredning. Husk og varsle 113 samtidig, få helst noen andre til å gjøre det.

Slik utfører du hjerte- og lungeredning

 • Legg pasienten på ryggen på gulvet.
 • Sett deg på kne ved siden av brystet.
 • Legg en hånd midt på brystet og andre oppå.
 • Trykk hardt og dypt 30 ganger i rask takt. Tell høyt slik at du selv er oppmerksom på takten og de andre hører det.
 • Etter 30 brystkompresjoner bøyer du hodet godt bakover med en hånd på pannen, klem sammen neseborene med samme hånden, løft opp haka med andre hånden, legg leppene omkring pasientens munn og blås til du ser brystkassa hever seg. Blås så en gang til. Totalt 2 innblåsinger.
 • Fortsett så umiddelbart med 30 nye brystkompresjoner.
 • Om man er flere på stedet må man veksle på arbeidsoppgavene.
 • Slik må man fortsette helt til hjelpen kommer eller til pasienten reagerer på brystkompresjonene.
 • Er det en hjertestarter i nærheten, få noen til å hente denne og følg instruksjonene.
 • NB: Klarer man ikke å utføre innblåsninger fokuserer man på brystkompresjoner.

C

Circulation

C - Circulation

Når pasienten har frie luftveier og pasienten puster er neste steg å yte førstehjelp rettet mot sirkulasjonen. Unntaket er om pasienten har massive blødninger, da må disse stansen først. Et voksent menneske har omtrent 5 liter blod i et tett åresystem i kroppen som hjertet pumper rundt. Blodomløpet har viktige oppgaver som blant annet å frakte oksygen, næringsstoffer, varme, signalstoffer ut til cellene, avfallsstoff tilbake og ut av kroppen. Om det blir hull på åresystemet, om det utvider seg eller pumpesystemet (hjertet) tar skade, vil vi kunne dø relativt raskt avhengig av skadeomfang. Flere tiltak er derfor viktig å kunne for å berge liv. Tegnene på at vi blør eller har problemer med blodsirkulasjonen er blekhet, klamhet i huden, nedsatt bevissthet, bloduttredelser, hevelse, smerter eller desorientering.

 • Ved hull på åresystemet i form av ytre blødning er det viktig å stoppe blødningen. Finn noe hardt (eller en enkeltmannspakke), trykk mot såret og hev skadestedet over hjertehøyde. Sikre deg også om at det ikke er skader andre steder på kroppen. I Gore-Tex-klær kan man blø rikelig før det synes.
 • Ved mistanke om at pasienten blør innvendig er det svært viktig å holde pasienten varm. Når vi blir kalde mister kroppen evnen til å levre blodet, slik at blødningen kan stanse. 

Varsling

 

Når man er sammen med noen som blir rammet av akutt sykdom eller skade som brystsmerter, pustevansker, allergiske reaksjoner, akutte magesmerter, fall, penetrerende- og stumpe skader, snøskred, klemskader eller tydelige bruddskader er det viktig å varsle medisinsk nødtelefon på 113. Når du ringer medisinsk nødtelefon blir samtalen besvart av en sykepleier som vil spørre om hvor dere er, hva som har skjedd, om pasienten er våken og hvordan pasienten puster. Ut i fra disse funnene og eventuelle tilleggsopplysninger vil en ressurskoordinator i samme rom varsle egnet ressurs som ambulanse, lege, ambulansebåt, den frivillige redningstjenesten, ambulansehelikopter og/eller redningshelikopter samtidig som samtalen pågår. Du vil få kyndig veiledning og råd i utførelse av førstehjelp uten at tiden går tapt. Når man ikke er på et sted med adresse er det viktig å kunne beskrive hvor man er.

Slik kan du formidle posisjonen din

GPS

Ta ut en GPS-posisjon.

Hjelp 113-app

Ring via appen.

Kartreferanse

Ta ut en kartreferanse

Stedsbeskrivelse

Gi en detaljert stedsbeskrivelse

Førstehjelpskurs

Rondaneguiden arrangerer førstehjelpskurs for deg og dine turvenner. Et slikt kurs kan bli din viktigste investering i livet. Våre kurs har en praktisk tilnærming og gjør dere bedre rustet til å håndtere uventede hendelser utenfor allfarvei.

Les mer

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier og få meg deg naturen, friluftslivet, kursene og opplevelsene våre gjester tar del i.

KONTAKT OSS

 • 0047 94094004
 • post@rondaneguiden.no
 • Otta, Norway

TJENESTER

 • Guiding
 • Fjellkurs
 • Totalopplevelser
 • Sykkelutleie
 • Førstehjelp
 • Akuttmedisin