Førstehjelp

Sammen redder vi liv

Vår kunnskap, din trygghet

Rondaneguiden sine kursledere består av erfarne ambulansearbeidere med videreutdanning i paramedic og/eller sykepleiere. Alle kursledere er sertifiserte i AMLS og PHTLS. Vår kunnskap, erfaring og kompetanse viderefører vi til egenproduserte kurs med høy kvalitet og relevant innhold.

 

Kurs, veiledning og opplæring hos oss har fokus på enkle og basale ferdigheter. Det er disse kunnskapen vi mener redder liv når sekundene teller. Alle kurs er i henhold til nasjonale retningslinjer.

Kursinnholdet tilpasses deltakerne sine mål, forutsetninger og daglige risikobilde. Vi benytter høyteknologiske dukker som gir deg et optimalt utbytte av kurset samt en stor andel praktisk tilnærming.

Hjertestarter

Rondaneguiden selger hjertestartere som inkluderer opplæring. En hjertestarter er ofte helt avgjørende for å kunne redde mennesker som har fått hjerestans. 

Les mer

Disse lagene, foreningene og bedriftene har valgt Rondaneguiden til å holde førstehjelpskurs.

For virksomheter

Rondaneguiden tilbyr førstehjelpskurs som gjerne tilpasses virksomhetens risikobilde, utforming og arbeidshverdag. Kursene har normalt sett en varighet på 2-4 timer avhengig av hvilket omfang og innhold som ønskes. Man kan gjerne velge en ekstra time med et tema som passer spesielt til virksomheten, for eksempel strømskader. Velger man dette rigger vi virkelighetsnære scenarioer, slik at de ansatte får gode praktiske ferdigheter. Gode førstehjelpskunnskaper på arbeidsplassen er viktig for å ivareta et godt HMS-miljø.

Livreddende førstehjelp

2 timer
Kr4500
Kr 4000 Inntil 15 personer
 • Kurset gir kunnskaper og praktiske ferdigheter om varsling, tilnærming til bevisstløse pasienter med fokus luftveier, fremmedlegeme, stabilt sideleie, hjerte- og lungeredning og stans av blødninger.

Grunnleggende førstehjelp

3 timer
Kr5000
Kr 4500 Inntil 15 personer
 • Kurset gir kunnskaper og praktiske ferdigheter om varsling, tilnærming til bevisstløse og våkne pasienter med fokus på luftveier, fremmedlegeme, åndedrett, stabilt sideleie, hjerte- og lungeredning, temperaturkonservering og stans av blødninger.
 • Hva man gjør ved akutte sykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag.
 • Hvordan opptre på skadested samt skadeforebygging.

Tilpasset førstehjelp

3 timer
Kr5500
Kr 5000 Inntil 15 personer
 • Kurset gir kunnskaper og praktiske ferdigheter om varsling, tilnærming til bevisstløse og våkne pasienter med fokus på luftveier, fremmedlegeme, åndedrett, stabilt sideleie, hjerte- og lungeredning, temperaturkonservering og stans av blødninger.
 • Fokus på bedriftens særskilte risikobilde og/eller tilstander som kan forventes å oppstå på arbeidsplassen.
 • Hvordan opptre på skadested samt skadeforebygging.

Tilpasset førstehjelp

4 timer
Kr6000
Kr 5500 Inntil 15 personer
 • Kurset gir kunnskaper og praktiske ferdigheter om varsling, tilnærming til bevisstløse og våkne pasienter med fokus på hjerte- og lungeredning, stabilt sideleie, frie luftveier, fremmedlegeme, stans av blødninger.
 • Hva man gjør ved akutte sykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag.
 • Hvordan opptre på skadested samt skadeforebygging.
 • Valgfritt tema tilpasset bedriften: Eksempelvis praktisk trening på ulike skadetyper som fallskader og store blødninger, bruk av hjertestarter, strømskader, fallskader, epilepsi, allergiske reaksjoner eller kramper.

For private

Rondaneguiden tilbyr førstehjelpskurs for storfamilien, vennegjenger eller barselgrupper. Kursene har en en varighet på 2-4 timer avhengig av innhold. Kursene kan holdes på forespørsel for egne grupper eller holdes som åpne kurs ved ønske om dette. 

Livreddende førstehjelp

2 timer
Kr 3500 Inntil 15 personer
 • Kurset gir kunnskaper og praktiske ferdigheter om varsling, tilnærming til bevisstløse pasienter med fokus på hjerte- og lungeredning og stabilt sideleie samt frie luftveier, fremmedlegeme og stans av store blødninger.

Grunnleggende førstehjelp

3 timer
Kr 4000 Inntil 15 personer
 • Kurset gir kunnskaper og praktiske ferdigheter om varsling, tilnærming til bevisstløse og våkne pasienter med fokus på hjerte- og lungeredning, stabilt sideleie, frie luftveier, fremmedlegeme, stans av blødninger.
 • Hva man gjør ved akutte sykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag.
 • Hvordan opptre på skadested samt skadeforebygging.

Tilpasset førstehjelpskurs

3 timer
Kr 4500 Inntil 15 personer
 • Kurset gir kunnskaper og praktiske ferdigheter om varsling, tilnærming til bevisstløse og våkne pasienter med fokus på hjerte- og lungeredning, stabilt sideleie, frie luftveier, fremmedlegeme, stans av blødninger.
 • Valgfritt tema tilpasset eget ønske: Eksempelvis praktisk trening på ulike skadetyper eller sykdommer.

Tilpasset førstehjelpskurs

4 timer
Kr 5000 Inntil 15 personer
 • Kurset gir kunnskaper og praktiske ferdigheter om varsling, tilnærming til bevisstløse og våkne pasienter med fokus på hjerte- og lungeredning, stabilt sideleie, frie luftveier, fremmedlegeme, stans av blødninger.
 • Hva man gjør ved akutte sykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag.
 • Hvordan opptre på skadested samt skadeforebygging.
 • Valgfritt tema tilpasset eget ønske: Eksempelvis praktisk trening på ulike skadetyper, sykdommer eller barn

For lag og foreninger

Rondaneguiden tilbyr kurs for lag og foreninger. Kursene har en en varighet på 2-4 timer avhengig av hvilket innhold man ønsker. Kursene kan holdes på forespørsel for egne grupper eller holdes som åpne kurs ved ønske om dette. 

Livreddende førstehjelp

2 timer
Kr 4000 Inntil 15 personer
 • Kurset gir kunnskaper og praktiske ferdigheter om varsling, tilnærming til bevisstløse pasienter med fokus på hjerte- og lungeredning og stabilt sideleie samt frie luftveier, fremmedlegeme og stans av store blødninger.

Grunnleggende førstehjelp

3 timer
Kr 4500 Inntil 15 personer
 • Kurset gir kunnskaper og praktiske ferdigheter om varsling, tilnærming til bevisstløse og våkne pasienter med fokus på hjerte- og lungeredning, stabilt sideleie, frie luftveier, fremmedlegeme, stans av blødninger.
 • Hva man gjør ved akutte sykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag.
 • Hvordan opptre på skadested samt skadeforebygging.

Tilpasset førstehjelpskurs

3 timer
Kr 5000 Inntil 15 personer
 • Kurset gir kunnskaper og praktiske ferdigheter om varsling, tilnærming til pasienter med fokus på hjerte- og lungeredning, stabilt sideleie, frie luftveier, fremmedlegeme, stans av blødninger.
 • Valgfritt tema tilpasset bedriften: Eksempelvis praktisk trening på ulike skadetyper som fallskader og store blødninger, bruk av hjertestarter, strømskader, fallskader, epilepsi, allergiske reaksjoner eller kramper.

Tilpasset førstehjelpskurs

4 timer
Kr 5500 Inntil 15 personer
 • Kurset gir kunnskaper og praktiske ferdigheter om varsling, tilnærming til bevisstløse og våkne pasienter med fokus på hjerte- og lungeredning, stabilt sideleie, frie luftveier, fremmedlegeme, stans av blødninger.
 • Hva man gjør ved akutte sykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag.
 • Hvordan opptre på skadested samt skadeforebygging.
 • Valgfritt tema tilpasset bedriften: Eksempelvis praktisk trening på ulike skadetyper som fallskader og store blødninger, bruk av hjertestarter, strømskader, fallskader, epilepsi, allergiske reaksjoner eller kramper.

For helsepersonell

Rondaneguiden tilbyr akuttmedisinske kurs og ferdighetstrening med høyteknologiske dukker for helsepersonell. Vi tilbyr skreddersydde kurs eller fagdager på deres arbeidsplass. Vi er også tilbyder av å lage fagdager kombinert med overnatting, mat og aktiviteter. Som regel innholder akuttmedisinske kurs teori og praktisk trening knytte til systematisk pasientundersøkelse og behandlingstiltak, varsling, samarbeid, kommunikasjon og realistisk simulering på vanlige akuttmedisinske tilstander. Vi kan også holde foredrag om enkeltemner som for eksempel hypotermi, hoftebrudd, hodeskader og lignende.

Send forespørsel eller bestill kurs

Utdrag av vilkår og betingelser
1. Påmelding er bindende for begge parter etter betaling.
2. Ved avbestilling innen 14 dager før kurset finner sted, refunderes hele beløpet minus administrasjonsgebyr pt. på 250,-.
3. Ved avbestilling mellom 14 og 4 dager før kurset refunderes 50% av beløpet minus administrasjonsgebyr pt. på 250,-.
4. Ved avbestillingen fra 4 dager og frem til kurset vil man ikke få refusjon. 
5. Rondaneguiden kan avlyse et arrangement ved sykdom hos instruktør og erstatning av en annen instruktør ikke er mulig. 
Fullstendige vilkår finner du ved å klikke her

No ser eg atter slike fjell og dalar,
som den eg i min fyrste ungdom såg
 
Rondaneguiden AS

Loftsgårdsvegen 7, 2670 Otta

Organisasjonsnummer: 920648266

post@rondaneguiden.no

©2020. Utviklet av Rondaneguiden selv. All Rights Reserved.

Bestill nå