booking

Utdrag av vilkår og betingelser
1. Påmelding er bindende for begge parter etter betaling.
2. Ved avbestilling innen 14 dager før arrangementet finner sted, refunderes hele beløpet minus administrasjonsgebyr pt. på 250,- / 100,- ved førstehjelpskurs.
3. Ved avbestilling mellom 14 og 4 dager før arrangementet refunderes 50% av beløpet minus administrasjonsgebyr pt. på 250,- / 100,- ved førstehjelpskurs.
4. Ved avbestillingen fra 4 dager og frem til arrangementet vil man ikke få refusjon. 
5. Vi oppfordrer alle til å tegne reise- ulykkes og avbestillingsforsikring, denne må være tilpasset aktiviteten du deltar på.  
6. Deltagelse skjer på eget ansvar.
7. Rondaneguiden kan avlyse et arrangement ved sykdom hos guide og erstatning av en annen guide ikke er mulig. 
8. Ved kansellering av arrangementet grunnet force majeure (eks. flom) vil hele beløpet tilbakebetales. 
9. Alle arrangement krever minst tre påmeldte for gjennomføring med mindre annet er opplyst i arrangementet på Facebook/nettsiden.
Fullstendige vilkår finner du ved å klikke her